२०७७ चैत २८ गते | 10th of April 2021

आध्यात्म

कोरोना संक्रमणका वीच भक्तपुरमा बिस्काः जात्रा

काठमाडौ – सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वको भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्काः जात्रा विना स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार नै मनाएका छन् । जात्रा हेर्न आउने कोहीको नाकमुखमा मास्क...

1 2 3 4